जन धन योजना आणि त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम

जन धन योजना, भारतातील आर्थिक समावेशन योजनेचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम झाला ते जाणून घ्या. त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदे जाणून घ्या.